Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van BYTE IT GCV

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:
Kesseldallaan 12/302, 3010 Leuven

Telefoon:
0474631710
E-mail:
info@himalayaclub.be
Ondernemingsnummer:
BE0639731727

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de
volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan
BYTE IT GCV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan
de gebruiker worden beschouwd.

BYTE IT GCV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig,
juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich
voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou
bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BYTE IT GCV
de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
BYTE IT GCV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan
u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving
aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BYTE IT GCV geeft geen garanties voor de goede
werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse
of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
BYTE IT GCV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van
een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle
verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het
computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een

impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
BYTE IT GCV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of
de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

BYTE IT GCV hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, BYTE IT GCV respecteert de geldende wetgeving
met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke
gegevens.

BYTE IT GCV verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of
omdat u die gegevens zelf aan BYTE IT GCV hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer”). In het bestelformulier vragen we naar je voornaam, achternaam, e-mail, telefoon, taal, adres en tijdstip van de locatie, verwacht aantal gasten, en een beschrijving van het evenement.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: “We vragen deze gegevens om u een geschikte offerte te kunnen overmaken.

BYTE IT GCV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wij bewaren deze gegevens in onze bedrijfssoftware Zoho

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan BYTE IT GCV gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw
persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig
of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe
kan U zich steeds richten tot BYTE IT GCV.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

BYTE IT GCV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke
aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de
website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons
mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen

niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde
schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou
er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u
bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Het Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen
niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde
schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou
er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u
bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


[/insert_php]