Resto du Coeur

Resto du Coeur biedt een gastvrije en gezellige ruimte aan voor minder bedeelden en personen die in grote armoede leven. Met als doel in te spelen op hun voedingsnoden, het geheel van hun sociale problemen aan te pakken en hiervoor de gepaste oplossingen te vinden.

Afbeeldingsresultaat voor restoducoeur

De opdracht wordt voor zover mogelijk preventief ingevuld : er wordt gepoogd om een verergering van de situatie of een verdere maatschappelijke aftakeling waaronder de betrokkenen lijden te voorkomen. De actie is zowel gericht op de maatschappelijke context die armoede veroorzaakt als op de slachtoffers hiervan.

The Himalaya Club schenkt op regelmatige basis voedseloverschotten aan Resto du Coeur, zodat deze kunnen gebruikt worden om de hongerige magen van daklozen te spijzen.

Lees meer over Resto Du Coeur op hun website: www.restosducoeur.be