Namaste Children Nepal

 

Namaste Children Nepal is een niet-gouvernementeel weeshuis, opgericht door Tej. B. Khadka in Kathmandu, in 2005, voor het welzijn van dakloze en/of ouderloze kinderen in Nepal. Het belangrijkste doel van deze niet-gouvernementele organisatie is om kinderen te voorzien van onderdak, kwaliteitsonderwijs en gezondheidszorg. Met de focus op kinderen die achtergelaten zijn door hun ouders een voorrecht te kunnen geven. Deze particuliere organisatie zorgt ervoor dat van geen enkel kind de rechten of het leven dat ze verdienen wordt ontnomen.

Nepal is een klein maar heel mooi land in Zuid-Azië, op de top van het Himalaya gebergte, met een rijk natuurlijk landschap en culturele verscheidenheid. Het land is echter voortdurend het slachtoffer van natuurrampen en het leven van de Nepalese bevolking lijdt onder deze constante dreiging. In het recente verleden, heeft een politieke burgeroorlog geleid tot de dood van honderden mensen en verschillende kinderen die hun ouders zijn verloren. Door het gebrek aan politieke stabiliteit en veiligheidswetten lijden duizenden kinderen aan onvoldoende veilige huisvesting, voedzaam eten en kwalitatief onderwijs.

Namaste Children Nepal werkt sinds zijn oprichting in de welzijns sector van kinderen. De organisatie heeft haar eigen tehuis in Kathmandu waar kinderen verblijven, zoals in een gezin met vaders en moeders. Ze nemen de volledige verantwoordelijkheid van de kinderen op zich en zorgen voor de nodige zorg. Namaste Children Nepal voorziet de kinderen van een goede gezondheidszorg en opvoeding. Op dit moment verblijven er 26 kinderen in het tehuis. Er is regelmatig coördinatie met het Children Welfare Committee, een overheidsinstelling voor het welzijn van kinderen. Deze kinderen zijn onder andere wees, achtergelaten door hun ouders, van een arm gezin, slachtoffer van natuurrampen, misdaad of misbruik. Ze komen bij Namaste Children Nepal terecht via maatschappelijke organisaties, lokale overheden, politie of instellingen voor maatschappelijk welzijn. De organisatie draait op donaties van individuen en publieke of private organisaties. Elke vorm van donatie is welkom. De organisatie wil haar activiteiten en projecten uitbreiden door het oprichten van basisscholen, bibliotheken, studiecentra, gezondheidszorgafdelingen en geboortecentra.

De Himalaya Club heeft besloten een schenking te doen aan Namaste Children Nepal om de organisatie te helpen met haar missie om een mooie toekomst te bieden aan de kinderen in Nepal.